Kjell Ivar Skjerdingstad

Kjell Ivar Skjerdingstad is an associate professor at the Institute of Archive, Library and Information Science, Oslo and Akershus University College of Applied Sciences, Norway.

Livres de Kjell Ivar Skjerdingstad